Waarom moet een aquarium 2 weken indraaien? - Nitrietpiek -

Wetenswaardigs over de nitrietpiek Nitriet piek in dagen

De "nitrietpiek" is een welbekend en vaak ook gevreesd begrip uit de aquaristiek. Vooral beginners met dit mooie hobby zijn vaak onzeker, als men het erover heeft. Op het internet zijn er diverse adviezen te vinden, die er voor een deel ook tweestrijdig zijn. Wat is een nitrietpiek, wanneer ontstaat een nitrietpiek en hoe kan men deze voorkomen? Met deze artikel willen wij dit graag uitleggen.

Wat is een nitrietpiek?

Onder nitrietpiek verstaat men een snelle toename van het nitrietgehalte in het water, die uiteindelijk bij een bijzonder hoge waarde zijn hoogtepunt bereikt. Daarna gaat de nitrietconcentratie weer omlaag. Nitriet is voor de vissen giftig en kan in grote hoeveelheden zelfs dodelijk zijn. Dit is ook de reden waarom men in het aquarium regelmatig de waterwaarden zou controleren en deze als het noodzakelijk is aanpast. Al vanaf een concentratie van 0,5 mg/l nitriet is het noodzakelijk voor de aquariaan om iets te ondernemen, want uiterlijk vanaf 1,0 mg/l is nitriet schadelijk voor de aquariumbewoners.

2Beoordeling0,0 mg/lgoed, onbedenkelijk> 0–0,5 mg/lnoodzaak handelend op te treden0,5 mg/lbedenkelijk1,0 mg/lschadelijk2,0 mg/lgevaarlijk5,0 mg/lgiftig

 

Wanneer ontstaat een nitrietpiek?

Om te begrijpen, hoe een nitrietpiek ontstaat, is het belangrijk, het basisprincipe van de stikstofkringloop te kennen. Een functionerende stikstofkringloop is de basis voor een goed lopend aquarium.

Door de resten van planten en voeder, de uitwerpselen van de vissen en andere organische substanties ontstaat in het aquarium de anorganische stikstofverbinding ammonium (NH4). Deze stof is op zich geen gevaar voor de aquariumbewoners. Ligt de pH-waarde in het water echter boven de 7, vormt zich ook het giftige ammoniak (NH3). In een goed op gang gekomen aquarium zorgen o.a. de zogenaamde nitrosomonas-bacteriën ervoor, dat zowel ammonium alsook ammoniak omgezet worden in nitriet (NO2). Deze bacteriën vormen zich in een nieuw ingericht aquarium erg snel, waardoor de afbouw van ammonium en ammoniak zeer goed functioneerd. In de volgende stap wordt dan het ontstane nitriet o.a. door de toe te voegen nitrobacter-bacteriën afgebouwd tot nitraat (NO3) wat dan weer de voedingsstof voor de planten is. De nitriet afbouwende bacteriën benodigen meer tijd, om zich in een nieuw aquarium te ontwikkelen. Dit is ook de reden waarom op dit moment een nitrietpiek kan ontstaan: er zijn te weinig filterbacteriën ontstaan resp. aanwezig, die het aanwezige nitriet kunnen omzetten in nitraat en het daardoor onschadelijk kunnen maken. De stof verrijkt zich en is schadelijk voor de in het aquarium gehouden dieren. Pas na enige tijd hebben zich zo veel nitriet afbouwende filterbacteriën ontwikkeld, zodat het nitriet van nu aan meteen omgezet kan worden in nitraat. De nitrietpiek is zodoende voorbij en het nitrietgehalte gaat omlaag, zodat de stikstofkringloop voortaan weer normaal kan aflopen.

Naast de inloopfase van een nieuw aquarium zijn er nog andere situaties, waar een nitrietpiek dreigt:

  • Tijdens de inloopfase van een nieuw aquarium, omdat er nog niet genoeg bacteriën aanwezig zijn, die nitriet in nitraat kunnen omzetten (doorgaans tussen de 5de en de 15de dag)
  • Na een behandeling met geneesmiddelen, omdat de geneesmiddelen de bacteriën vaak beschadigen
  • Na het uitwisselen van de filter of een te grondige reiniging van de filter, omdat daardoor een grote hoeveelheid van de nuttige bacteriën verwijdert wordt.

Nitriet verloop bij nieuw aquariumNitriet afbraak in ingedraaid aquarium

.

 

 

. ...Links de beperkte bacteriën welke zorg dragen voor de stikstofkringloop in een nieuw aquarium tov rechts de grotere bacteriënstammen welke zorg dragen dat dit sneller gaat en dus lagere concentraties Nitriet toelaat.

 

Waaraan herken ik een nitrietpiek?

Vooral in de inloopfase zou men de nitrietwaarde voortdurend controleren (zie de NO2-test) om vast te stellen, of de nitrietwaarde in het water omhoog gaat. Hetzelfde geldt voor de tijd na het uitwisselen van de filter, een grotere reinigingsbeurt of een behandeling met geneesmiddelen. Zo kan men op een verhoogde nitrietconcentratie snel meteen reageren. De duur van de nitrietpiek verschilt van aquarium tot aquarium. Ook hier kan met behulp van de NO2-tests gecontroleerd worden, of de nitrietconcentratie omlaag gegaan is en de nitrietpiek zodoende voorbij is.

In een reeds goed op gang gekomen aquarium kunnen ook kleine veranderingen tot een verrijking van nitriet leiden (bijv. te veel visvoer geven). Een acute vergiftiging van de vissen door nitriet uit zich daarin, dat de vissen naar lucht happen, lange tijd aan het wateroppervlak zwemmen, zwaar ademen en hun kieuwen hevig bewegen.

4. Wat moet ik doen bij een nitrietpiek?

Als er reeds een nitrietpiek is, moeten er onmiddellijk maatregelen getroffen worden, om de aquariumbewoners optimaal te beschermen. Als directe hulp is bijvoorbeeld de sera Nitrit-minus een goed hulpmiddel. Het verwijdert per dosering tot 1,5 mg/l nitriet en kan tot het 5-voudige gedoseerd worden. Het in het aquariumwater aanwezige nitriet wordt door Sera Nitrit-minus in organische amine omgezet, die van de filterbacteriën verwerkt worden. Een wederoptreden van het nitriet is zodoende niet mogelijk. Sera Nitrit-minus is voor siervissen, ongewervelde en planten zeer goed verdraagzaam.

 

Hoe kan ik een nitrietpiek voorkomen?

Bij Strijker aquarium adviseren altijd om een nieuw ingericht aquarium pas na 2 weken te voorzien van de eerste bewoners, dit omdat de inloopfase met nitrietpieken het grootsts is tussen de 5e en de 15e dag. Een regelmatige controle van de nitrietwaarde geeft aan, of de nitrietpiek voorbij is. In het algemeen is een controle van de waterwaarden te adviseren, om eventuele veranderingen op tijd te zien en er tegenin te kunnen gaan. Al kleine veranderingen (meer vissen, te veel voeder gegeven, sterke plantengroei) kunnen ertoe leiden, dat de bacteriën overbelast zijn, het aanvallende nitriet daardoor niet snel genoeg afgebouwd wordt en de nitrietwaarde in het water omhoog gaat. Voor een snelle controle van de waterwaarden teststrips zeer geschikt. Als vastgesteld wordt, dat de waarden niet in orde zijn, kunnen de gedetailleerde afwijkingen met behulp van de verschillende druppeltests opgespoord worden. Neem dan ook altijd na twee weken een beetje aquariumwater mee naar onze winkel voordat u vissen doet kopen bij ons zodat we deze voor u kostenloos kunnen controleren op de aanwezigheid van eventueel te hoge concentraties Nitriet.

Mocht u nu door wat voor reden dan ook toch het aquarium sneller moeten opstarten of is het aquarium dermate uit balans geraakt dat er vergiftigingsverschijnselen ontstaan, kom direct met een beetje aquariumwater naar onze winkel en we zullen u voorzien van de voor uw situatie meest geschikte advies en middeltjes zodat u uw vissen niet onnodig belast met te hoge concentraties Nitriet.

Waterwaardes testenAquarium water testen stripsNitriet meten

© 2009 - 2024 Aqua Unlimited | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel